Dla programistów

licencjonowanie jpalio

Model licencjonowania jPALIO™

Programowanie w Technologii jPALIO™ jest możliwe nie tylko po zakupieniu Licencji jPALIO™ ale posiadanie zakupionej licencji ma swoje plusy.

Koszt licencji jPALIO™ jest uzależniony od rodzaju wybranej licencji oraz liczby rdzeni procesora na serwerze, na którym framework zostanie uruchomiony. Dostępne są następujące typy licencji:

 • Standard – Platforma jPALIO™ zainstalowana na jednym komputerze-serwerze obsługująca całkowitą liczbę rdzeni procesora/rów tego serwera (bez ograniczeń na liczbę użytkowników i zainstalowanych aplikacji). Dostęp do kodów źródłowych aplikacji i możliwość modyfikacji aplikacji. Cena: 3 000 euro + VAT na każdy rdzeń procesora.

 

 • Applicationzainstalowana razem z aplikacją dla której klient końcowy nie ma praw autorskich do kodów źródłowych, na jednym komputerze-serwerze obsługująca całkowitą liczbę rdzeni procesora/rów tego serwera bez możliwości używania jDesignera (bez możliwości modyfikacji kodu źródłowego zainstalowanych na niej aplikacji), istnieje możliwość rozszerzenia licencji do wersji Standard. Cena: 600 euro + VAT na każdy rdzeń procesora.

 

 • Terminal – zainstalowana na jednym terminalu (komputerze stacji roboczej), zainstalowana Platforma jPALIO™ może być używana wyłącznie na zainstalowanym terminalu(komputerze) przez jedną osobę jednocześnie (bez możliwości dostępu zdalnego do aplikacji), pozostałe warunki jak dla wersji Application. Cena: 300 euro + VAT

 

 • Terminal OEM licencja w wersji Terminal z możliwością dostępu zdalnego do kodów źródłowych aplikacji i możliwość jej modyfikacji. Cena: 690 euro + VAT

 

 • Dedicated – udzielona zgodnie z indywidualną umową w przypadku gdy niemożliwe jest wykorzystanie innego typu licencji.

 

 • Develop & Test – licencja do celów developersko-rozwojowych i testowania Platformy jPALIO™, udzielana bezpłatnie na ograniczony okres czasu. Zabroniona jest sprzedaż lub operacyjne i produkcyjne wykorzystywanie aplikacji zbudowanych w opaciu o ten rodzaj licencji.

 

Dostępne licencje na framework jPALIO nie obejmują jego kodów źródłowych. Natomiast zakupienie licencji jPALIO™ w wersji Standard umożliwia uzyskanie praw do kodów aplikacji oraz jej modyfikację.

 

W ramach dowolnej licencji licencjobiorca otrzymuje dostęp do następujących modułów i aplikacji narzędziowych ułatwiających budowę systemów komercyjnych:

 

 • Wbudowany system autoryzacji, uprawnień i sesji użytkowników,
 • Narzędzia wspierające modelowanie i budowę procesów biznesowych (workflow),
 • Content management system (jCMS™),
 • Narzędzia do komunikacji poprzez webservices, tcp/ip, ftp, snmp, komunikacja z Active Directory,
 • Narzędzia do generacji dokumentów pdf, xls, xml, kodów paskowych, wykresów,
 • Integracyjna szyna danych,
 • i wielu innych modułów.

 

Koszty przygotowania aplikacji, a także liczba rdzeni procesora wymagana do poprawnego działania aplikacji, zależą ściśle od rodzaju aplikacji oraz od liczby użytkowników.


Wsparcie Techniczne

Oferujemy również usługę wsparcia technicznego dla Platformy jPALIO z aktualizacją do nowych wersji.
Roczna opłata abonamentowa wynosi 23% wartości katalogowej zakupionej licencji.Powrót