licencjonowanie jpalio

Model licencjonowania jPALIO™

Programowanie w Technologii jPALIO™ jest możliwe nie tylko po zakupieniu Licencji jPALIO™ ale posiadanie zakupionej licencji ma swoje plusy.

Koszt licencji jPALIO™ jest uzależniony od rodzaju wybranej licencji oraz liczby rdzeni procesora na serwerze, na którym framework zostanie uruchomiony. Dostępne są następujące typy licencji i wsparcia technicznego:

 • Enterpise – platforma jPALIO™ zainstalowana na jednym komputerze-serwerze bez ograniczeń na liczbę użytkowników, wykorzystywanych funkcjonalności i zainstalowanych aplikacji. Cena: 3 000 euro netto za każdy dostępny na serwerze rdzeń procesora.
 • Enterpise-Server – funkcjonalność jak przy licencji Enterprise. Cena: 30 000 euro netto ze serwer bez względu na liczbę rdzeni/procesorów.
 • Standard – platforma jPALIO™ zainstalowana na jednym komputerze-serwerze bez możliwości pracy w klastrze oraz wykorzystywania przestrzeni użytkowników, bez dalszych ograniczeń w stosunku do wersji Enterprise, Cena: 2 000 euro netto za każdy dostępny na serwerze rdzeń procesora.
 • Standard-Server – funkcjonalność jak przy licencji Standard.Cena: 20 000 euro netto ze serwer bez względu na liczbę rdzeni/procesorów.
 • Application – zainstalowana razem z aplikacją dla której klient końcowy nie ma praw autorskich do kodów źródłowych ale posiada licecncję na korzystanie z aplikacji, na jednym komputerze-serwerze obsługująca całkowitą liczbę rdzeni procesora/rów tego serwera bez możliwości używania jDesignera (bez możliwości modyfikacji kodu źródłowego zainstalowanych na niej aplikacji), istnieje możliwość rozszerzenia licencji do wersji Standard lub Enterprise, Cena: 500 euro netto za każdy dostępny na serwerze rdzeń procesora.
 • Application-Server – funkcjonalność jak przy licencji Application. Cena: 5 000 euro za serwer bez względu na liczbę rdzeni/procesorów.
 • Application-Extended – zainstalowana razem z aplikacją dla której klient końcowy uzyskał prawa autorskie do kodów źródłowych aplikacji lub posiada nieograniczoną licencję na korzystanie z zainstalowanej aplikacji i/lub jej modyfikacji, na jednym komputerze-serwerze obsługująca całkowitą liczbę rdzeni procesora /rów tego serwera z możliwością używania jDesignera (z możliwością modyfikacji kodu źródłowego zainstalowanych na niej aplikacji). Cena licencji jest obliczana jako równowartość iloczynu całkowitej liczby rdzeni w serwerze i aktualnej ceny katalogowej licencji tego rodzaju za jeden rdzeń. Istnieje możliwość rozszerzenia licencji do wersji Standard lub Enterprise. Cena: 800 euro netto za każdy dostępny na serwerze rdzeń procesora.
 • Terminal  –   zainstalowana   na   jednym   terminalu   (komputerze   stacji   roboczej),   zainstalowana Platforma jPALIO™ może być używana wyłącznie na zainstalowanym terminalu(komputerze) przezjedną osobę jednocześnie (bez możliwości dostępu zdalnego do aplikacji), pozostałe warunki jak dlawersji Application, Cena: 300 euro netto.
 • Terminal OEM – licencja w wersji Terminal z możliwością dostępu zdalnego do kodów źródłowychaplikacji i i ich modyfikacji, Cena: 690 euro netto
 • Dedicated – udzielona zgodnie z indywidualną umową w przypadku gdy niemożliwe jest wykorzystanie innego typu licencji.
 • Develop & test– licencja do celów developersko-rozwojowych i testowania Platformy jPALIO, udzielana   bezpłatnie   na   ograniczony   okres   czasu.   Zabroniona   jest   sprzedaż   lub   operacyjne   iprodukcyjne wykorzystywanie aplikacji zbudowanych w oparciu o ten rodzaj licencji
 • Support  – usługa wsparcia technicznego dla systemu jPALIO™ z aktualizacją do nowych wersjijPALIO - roczna opłata abonamentowa w kwocie 23% wartości katalogowych zakupionych licencji(nie obejmuje licencji Terminal)

 

Dostępne licencje na framework jPALIO™ nie obejmują kodów źródłowych uruchamianych na nim aplikacji. Licencje nie posiadają ograniczeń czasowych wyjątek stanowią licencje Dedicated oraz Develop & test.

 

W ramach dowolnej licencji licencjobiorca otrzymuje dostęp do następujących modułów i aplikacji narzędziowych ułatwiających budowę systemów komercyjnych:

 

 • Wbudowany system autoryzacji, uprawnień i sesji użytkowników,
 • Narzędzia wspierające modelowanie i budowę procesów biznesowych (workflow),
 • Content management system (jCMS™),
 • Narzędzia do komunikacji poprzez webservices, tcp/ip, ftp, snmp, komunikacja z Active Directory,
 • Narzędzia do generacji dokumentów pdf, xls, xml, kodów paskowych, wykresów,
 • Integracyjna szyna danych,
 • i wielu innych modułów.

 

Koszty przygotowania aplikacji, a także liczba rdzeni procesora wymagana do poprawnego działania aplikacji, zależą ściśle od rodzaju aplikacji oraz od liczby użytkowników.Powrót