application

jPALIO - userspaces - role i przywileje

Kiedyś w jPALIO™ były 2 standardowe connectory - palio i data.


Od jakiegoś czasu doszły kolejne:


pregions, proles, pusers, psessions - dzięki którym można uzyskać funkcjonalność userspaces (przestrzeni użytkowników).


Jeżeli nie ma definicji tych connectorów, to zostają zdefiniowane jako LinkConnector i wskazują na palio (tak jak data do tej pory).

Definicję tych connectorów (także data) można zmienić dynamicznie w czasie wykonywania kodu jPALIO - dzięki temu możemy za pomocą kodu w jednej instancji obsługiwać inne bazy danych tak jakby to były niezależne instancje.


Definicję takiego connectora można zdefiniować przy pomocy wywołania URL lub cookies określając na jaki connector fizycznie będzie używany poprzez wstawienie zmiennych (będą automatycznie dołączane przy kolejnych wywołaniach stron):

_uc=nazwa_connectora (ustawia pusers connector)
_roc=nazwa_connectora (ustawia proles connector)
_rec=nazwa_connectora (ustawia pregions connector)
_sc=nazwa_connectora (ustawia psession connector)
_dc=nazwa_connectora (ustawia data connector)
_ac=nazwa_connectora (ustawia wszystkie powyżej opisane LinkConnectory)

 
jDesigner™ tworzy i obsługuje role i przywileje wyłącznie na connectorze bazowym palio (nie wspiera mechanizmu przestrzeni użytkowników). Metody w module user w ten sposób obsługują role i przywileje.


Moduł user w kodzie jPALIO (i całe jPALIO) używa domyślnie connectora palio do wszystkich operacji na własnych tabelach, chyba że zdefiniujemy poszczególne connectory żeby wskazywały na inne źródła danych:

 • dla tworzenia/usuwania przywilejów - zawsze connector palio, brak możliwości zmiany
 • dla tworzenia/usuwania ról - connector proles (domyślnie palio), inny connector możemy ustawić przez:
  $session.setConnectorRole(nazwa_connectora)
 • dla tworzenia/usuwania regionów - connector pregions (domyślnie palio), inny connector możemy ustawić przez:
  $session.setConnectorRegion(nazwa_connectora)
 • dla tworzenia/modyfikowania/usuwania użytkowników oraz nadawanie i odbieranie ról oraz regionów - connector pusers (domyślnie palio), inny connector możemy ustawić przez:
  $session.setConnectorUser(nazwa_connectora)
 • dla obsługa sesji - connector psessions (domyślnie palio), inny connector możemy ustawić przez:
  $session.setConnectorSession(nazwa_connectora)

 • Wszystkie powyższe connectory możemy zdefiniować jednym poleceniem
  $session.setConnectorAll(nazwa_connectora).


Ustawienie connectora obowiązuje dla całej sesji i powoduje w kolejnych wywołaniach stron ustawienie zmiennych URL (lub cookies) _uc, _roc, _rec, _sc lub _ac.
Aby przywrócić ustawienie domyślne dla tych connectorów ustawiamy je na palio.

Aktywny schemat (connector) definiujemy przez URL (podając przy wywołaniu np. _ac) lub przy pomocy modułu USER (nie potrzeba tego i tego)
Powrót