application

Innowacyjność Technologii jPALIO™ - stare pomysły w nowym wydaniu

Na przestrzeni ostatnich 18 lat firma TORN™ stworzyła i rozwinęła unikalną Platformę Technologiczną jPALIO (java Portal All In One), opartą o technologię Java. Platforma jPALIO to uniwersalny i inteligentny servlet oraz szyna danych a także niezwykle wszechstronne środowisko do budowy, wdrażania i integracji rozwiązań w każdym znanym środowisku informatycznym.

System bardzo łatwo integruje się z innymi systemami/rozwiązaniami dzięki dużej liczbie zaimplementowanych konektorów komunikacyjnych (bazy danych, TCP/IP, XML, LDAP, komponenty JAVA). Platforma jPALIO została zaprojektowana i zbudowana w architekturze trójwarstwowej.

 

 

Rozwiązania budowane na bazie jPALIO posiadają cały szereg zalet i przewag w stosunku do rozwiazań konkurencyjnych.Platforma jPALIO jest podstawą do budowy rozwiązań dla klientów różnych branż (lotnictwo, telekomunikacja, administracja publiczna i inne). Zadowoleni klienci potwierdzają następujące zalety Technologii jPALIO i rozwiązań budowanych na platformie:

 • jPALIO jest tańsze (krótszy development i tańsze środowisko)
 • Wykazuje unikalną skalowalność: od notebooka do superkomputerów (np. IBM Mainframe).
 • Co więcej skalowalność jPALIO w połączeniu ze zdalnym dostępem do aplikacji zapewnia klientom absolutnie wyjątkową funkcjonalność “zero downtime” dzięki której uruchamianie nowych wersji systemów odbywa się natychmiast, bez zatrzymywania środowiska produkcyjnego.
 • Dzięki powyższemu budowanie systemów w jPALIO jest szybsze.
 • jPALIO znakomicie integruje się z wszystkimi znanymi środowiskami, systemami operacyjnymi, bazami danych itp.

Cechy Platformy jPALIO


 • Zarządzenie treścią jako osobny moduł (moduł CMS).
 • Wbudowane wersjonowanie kodu aplikacyjnego.
 • Szybki upgrade (automatyczna aktualizacja wewnętrznych struktur jPALIO w bazach danych)
 • Zabezpieczenie przed możliwością modyfikacji zawartości pasków adresów w przeglądarce (brak możliwości zmiany wartości zmiennych przesyłanych w pasku adresu przez używanie sum kontrolnych)
 • Brak konieczności używania cookies (cookies to potencjalne niebezpieczeństwa), dzięki temu system zbudowany w oparciu o jPALIO będzie działał na wszystkich przeglądarkach
 • Możliwość budowania konfiguracji klastrowych z możliwością load-balancingu.
 • Możliwość zbudowania struktury hierarchicznej i rozproszonej z automatycznym propagowaniem na serwery podległe nowszych wersji kodu aplikacyjnego (propagowanie ograniczone do nowych wersji pojedynczych obiektów bez potrzeby przesyłania za każdym razem całości kodu) oraz z automatycznym propagowaniem nowszych wersji samych serwerów aplikacyjnych jPALIO.
 • Dostęp ograniczony rolami budowanymi z przywilejów, role nadawane użytkownikom w kontekście regionów/jednostek organizacyjnych (czyli można posiadać daną rolę w jedym regionie/jednostce organizacyjnej, a w innym nie).
 • Interfejs klienta ograniczony do przeglądarki WWW (brak potrzeby instalacji na komputerach klienckich, łatwość operowania na komputerach przenośnych, zestandarywany interfejs użytkownika, uniezależnienie się od systemu operacyjnego, brak potrzeby utrzymywania aplikacji na setkach komputerów klienckich).
 • Przechowywanie haseł użytkowników w bazie danych w postaci niejawnej, zaszyfrowanej.
 • Możliwość użycia protokołu SSL do komunikacji pomiędzy elementami/serwerami jPALIO i między jPALIO a klientem (przeglądarką WWW)
 • Zarządzanie pooling’iem połączeń z bazą danych zapewniając dużą wydajność i niezawodność wymiany informacji z automatycznym reconnect’em zerwanych połączeń.
 • Możliwość autoryzacji przy pomocy kart i tokenów.

Bezpieczeństwo technologii


 • System haseł o zadanej złożoności, wymuszenie cyklicznej zmiany hasła - hasła jednorazowe, PKI .
 • Przechowywanie haseł w postaci zaszyfrowanej.
 • Śledzenie aktywności użytkowników Systemu.
 • Brak możliwości zmiany wartości zmiennych przesyłanych w pasku adresu przez używanie sum
 • kontrolnych.
 • Obsługa SSL, kart elektronicznych i tokenów.
 • Dostęp ograniczony rolami budowanymi z przywilejów, role nadawane użytkownikom w kontekście regio-nów/jednostek organizacyjnych.
 • Backup Connector – bezpieczeństwo danych.

Dostępność aplikacjii


 • Przez przeglądarkę WWW oraz aplikacje Javy.
 • Brak potrzeby instalacji oraz utrzymywania aplikacji na setkach komputerów użytkowników.
 • Dostęp do innych systemów informatycznych przez: Webservices, Hibernate, Netobjects, Java, XML, JDBC, LDAP, SMTP, TCP/IP, Email, FTP, pliki
 • Uniezależnienie się od systemu operacyjnego (Windows,Unix,Linux).
 • Dynamiczne zarządzanie zawartością i treścią oraz multimediami przez specjalistyczne moduły.
 • jPALIO jako platforma integrująca inne rozwiązania – szyna danych.
 • Możliwy do zarządzania przez użytkowników posiadających elementarną wiedzę na temat tech-nologii informatycznych.

Elastyczność i skalowalność


 • Zawiera narzędzia typu RAD (Rapid Application Developement) – szybki czas tworzenia i wdra-żania nowych funkcjonalności.
 • Kod źródłowy przechowywany w bazie danych, automatyczne wersjonowanie.
 • Wgranie nowej wersji aplikacji lub patch’a nie wymaga restartu.
 • Pełny nadzór nad stanu wątków.
 • Możliwość pracy w strukturze klastrów z load-balancingiem.
 • Komunikacja z dowolnymi bazami danych, zapewnia odpowiednią wydajność i niezawodność – pula połączeń (Oracle, DB2, PostrgreSQL).
 • Łatwa modyfikacja i rozbudowa kodu aplikacyjnego – automatyczna rekompilacja.
 • Groovy jako język tworzenia logiki biznesowej.

System Zarządzania Treścią - Content Management System


 • Możliwość zarządzania treścią dla osób niezwiązanych z informatyką (edytor WYSWIG).
 • Wirtualna redakcja
 • Duża elastyczność
  • Możliwość tworzenia własnych definicji treści
  • Rozbudowana konfiguracja
  • Hierarchiczna struktura kategorii
 • Prostota obsługi (edytor WYSIWYG)
 • Śledzenie historii zmian
 • Zintegrowany newsletter
 • Wsparcie dla tworzenia wielojęzycznej treści


jDesigner jako narzędzie do szybkiego budowania aplikacji i prototypowania


 • Zarządzanie kodem aplikacyjnym (strony, przywileje, role, media, konfiguracja, obiekty jPALIO, Java i Groovy)
 • Modelowanie struktury bazy danych
 • Zarządzanie zawartością bazy danych
 • Zarządzanie łatkami (backup kodu aplikacyjnego, przenoszenie między systemami)
 • Zarządzanie zadaniami wykonywanymi w tle na serwerze
 • Przeglądanie historii pracy developerów
Schemat warstwowy technologii jPALIOArchitektura technologii jPALIO
Powrót